International Day to End Impunity

IFEX inicon Ditën ndërkombëtare të mosndëshkimit më 23 nëntor, për të kërkuar drejtësi për ithtarët e lirisë së të shprehurit.


IFEX inicon Ditën ndërkombëtare për t'i dhënë fund mosndëshkimit më 23 nëntor, për të kërkuar drejtësi për artistët, gazetarët, muzikantët dhe shkrimtarët të cilët heshten me dhunë anembanë botës. Ueb-faqja e kësaj fushate është në gjuhën angleze, ruse, spanjolle, frënge dhe arabe.