GlobalVoices in

Macedonia

Arkivi i vendit · 21 artikuj


Latest stories Për Macedonia

4 June 2012

Read this post.

Maqedoni: Arti i grafiteve në “Kohë të antikës së ringjallur”

Një dokumentar i shkurtër për skenën maqedonase të grafiteve artisitike, në kontekst të bumit artistik dhe ndërtimor të sponsoruar nga shteti , i përgatitur nga...

Regjionet e botës

Vende

Gjuhë